My Cart 0

YouTube

Trzy ćwiczenia dla dzieci z dysleksją pomocne w nauce poprawnego rozpoznawania liter.

Pedagog o elementarzu dla dzieci z dysleksją