My Cart 0

Czytanie ze zrozumieniem

czytam4
21
Wrz
89,00 zł 39,00 zł

Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem to podstawowa umiejętność szkolna. Pakiet ten przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli lub terapeutów, którzy chcą przeprowadzić ćwiczenia poprawiające rozumienie czytanego tekstu ze swoimi podopiecznymi.

W tym pakiecie znajdziesz:
 • 5 lekcji video
 • podpowiedzi, które pokażą Ci jak w efektywny sposób przeprowadzić ćwiczenia
 • techniki, które pozwolą Twojemu dziecku opuścić schemat uczenia „zakuć, zdać, zapomnieć”
 • ćwiczenia, które w sposób szybki i znaczący nauczą dziecko koncentracji na czytanym tekście i jego dogłębnego rozumienia

Ogromna część uczniów stosuje strategię ” 3 razy z”. Jest jest w pewien sposób zrozumiałe, biorąc pod uwagę ogrom materiału jaki ma do przyswojenia młodzież w naszym systemie edukacyjnym. Jest to strategia skuteczna, ale krótkoterminowa. Problem w tym, że większość tej wiedzy, która jest rzekomo przyswojona przez dziecko w żaden sposób nie jest właściwie zakodowana w pamięci długotrwałej. W rezultacie tego dzieci muszą się uczyć ciągle tych samych rzeczy jeszcze raz i jeszcze raz.

Dzieje się tak, ponieważ wkuwaniu nie towarzyszy pogłębiona analiza i rozumienie tego co się czyta. Może to mieć związek z zawiłościami w tekście podręcznikowym, ale to nie jedyna przyczyna. Najważniejszy powód to taki, że dzieci mają niewystarczający zasób słownictwa, aby zrozumieć tekst,  a także brak nawyku analizowania go.

Z tymi dwoma problemami możesz się łatwo uporać i szybko poprawić czytanie ze zrozumieniem swojego dziecka. Lekcje video, które znajdziesz w tym pakiecie pomogą Wam rozwiązać ten problem w kilka tygodni. Już po 3-4 tygodniach stosowania tych technik dzieci nabierają nawyku samodzielnej analizy.  Dzięki tym ćwiczeniom stopniowo rozumieją teksty coraz lepiej. Jeśli chodzi o poszerzanie zasobu słownictwa być może będą potrzebowały odrobinę dłuższego treningu z Tobą. Tak, czy inaczej ćwiczenia zademonstrowane w pakiecie przynoszą efekt szybko. Przekonasz się, że są bardzo łatwe do wprowadzenia i przyjazne dla dzieci w każdym wieku.

Pakiet ten jest przeznaczony dla:
 • dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy stosują regułę „3 z” i nie pamiętają tego co czytają
 • wszystkich, którzy czytają bez zrozumienia
 • uczniów, który mają słaby zasób słownictwa, przez co nie potrafią opowiadać ani pisać o przyswojonych treściach
 • tych dzieci, które mają problem z pisaniem prac pisemnych z j.polskiego ze względu na niewystarczający zasób słownictwa zarówno biernego jak i czynnego
 • dorosłych, które chcą poprawić umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • dzieci z dysleksją, które mają przyzwoicie opanowaną technikę czytania
Co znajdziesz w lekcjach video?
 • 5 filmów pokazujących 5 najważniejszych kroków znacząco poprawiających czytanie ze zrozumieniem
 • ćwiczenia podczas których prowadzę Cię za rękę i krok po kroku demonstruję każdy etap nauki rozumienia
 • uwagi, które pozwolą Ci uniknąć najpoważniejszych błędów popełnianych w czasie takiej wspólnej pracy
 • ćwiczenia, które przestawiają dziecko z nawykowego, bezrefleksyjnego prześlizgiwania się po tekście  na czytanie przy pomocy analizy i wizualizacji
 • techniki, które stopniowo z sesji na sesję poprawią rozumienie czytanego tekstu i poszerzą dziecku zakres słownictwa zarówno biernego jak i czynnego.

 

Ważne!
 1. Aby ćwiczenia były efektywne muszą być prowadzane przez osobę dorosłą, która potrafi czytać ze zrozumieniem, kontroluje cały proces i wspiera ucznia.
 2. Do kolejnego zadania możesz przejść tylko wtedy, gdy dziecko dobrze radzi sobie z poprzednim zadaniem. Nie wykonuj ćwiczeń wybiórczo!
Zwróć uwagę!

Ćwiczenia możesz stosować zarówno z dziećmi z dysleksją, które radzą sobie z techniką czytania jak i z tymi, które mają opanowaną technikę czytania, ale nie rozumieją tego co czytają lub tego nie pamiętają. Jeśli Twoje dziecko ma dysleksję i słabo czyta technicznie, zacznij od tego kursu.

Możesz również skorzystać z terapii dysleksji – zajęć stacjonarnych, które prowadzę.

Stopniowo!

Trudność ćwiczeń stopniowo wzrasta. Rozpoczynamy pracę od rozumienia ze słuchu, poprawiamy rozumienie i zapamiętywanie, ćwiczymy samodzielną interpretację, zapamiętywanie tekstu dzięki wizualizacji, a kończymy na poszerzaniu słownictwa

Dostosuj tekst do wieku i możliwości dziecka. Dla dziecka z dysleksją wybierz prosty, ciekawy tekst z dużą czcionką. Najbardziej przyjazne do tego treningu są czytanki, które mają kilka zdań, są dowcipne, łatwe do wyobrażenia, a temat jest zbieżny z zainteresowaniami dziecka.

Pamiętaj!

Skupienie u dziecka trwa krócej niż u dorosłej osoby. Jego zaangażowanie umysłowe trwa od kilku do kilkunastu minut. Po tym czasie jego mózg musi „odpocząć”. Jeśli po ćwiczeniu widzisz, że dziecko jest rozkojarzone – nie odbieraj tego jako lenistwo czy niechęć do nauki. Daj mu po prostu odpocząć. Tylko wtedy praca będzie przyjemna i skuteczna zarówno dla Ciebie i jak i dla młodego człowieka a czytanie ze zrozumieniem poprawiać bardzo szybko.

Zaczynamy!

Ćwiczenie 1. Trenujemy rozumienie ze słuchu

To świetny wstęp przed zasadniczym treningiem czytania ze zrozumieniem.

Ćwiczenie to:
 • Pomaga w rozwijaniu percepcji słuchowej
 • Dzięki niemu dzieci lepiej skupiają się na przekazie werbalnym i więcej z niego wyłapują i zapamiętują.
 • Stopniowo poprawia się wyciąganie wniosków i kojarzenie informacji (nie tylko z tekstów)

Ćwiczenie 2. Poprawiamy rozumienie i zapamiętywanie

To, że dziecko nieźle radzi sobie interpretacją małych fragmentów, nie zawsze oznacza, że potrafi to zapamiętać. Ważne jest to, aby dziecko nie tylko potrafiło zinterpretować tekst, ale także potrafiło go zapamiętać. Słaba umiejętność zapamiętywania komunikatów werbalnych zarówno mówionych jak i czytanych w znacznym stopniu utrudnia dziecku naukę i czytanie ze zrozumieniem.

Ćwiczenie to:
 • Pomaga wzmacniać ślady pamięciowe
 • Trenuje skupienie oraz odtwarzanie informacji z pamięci
 • Wspomaga umiejętność wypowiadania się
 • Wzbogaca słownictwo w zakresie słownika aktywnego
Ważne!

Ćwiczenie w szczególności polecane jest dla dzieci z dysleksją, dzięki temu ćwiczeniu zaczynają one w większym skupieniu pracować z tekstami, bez meandrowania, trzymając się tekstu i właściwie wyciągając wnioski. Czytanie ze zrozumieniem stopniowo się poprawia z sesji na sesję.

Ćwiczenie 3. Samodzielna interpretacja

Dziecko czyta samodzielnie bardzo krótkie fragmenty. To pierwszy krok do samodzielnej, szczegółowej analizy tekstu. Na tym etapie pomoc opiekuna może być jeszcze niezbędna (szczególnie jeśli dziecko dopiero uczy się czytać i nie ma zbyt wielkiego zasobu słów)

Pamiętaj!

Wspieraj dziecko, ale nie wyręczaj go w analizowaniu! Jeśli dziecko nie zna któregoś słowa znajdującego się w danym fragmencie – wyjaśnij je, pokaż na obrazku, wspólnie poszukajcie przykładów zdań z tym wyrażeniem.

Ten etap pomaga:
 • Szybciej kojarzyć czytane informacje
 • Trenuje szybkie i trafne wyciąganie wniosków
 • Sprawia, że dziecko zaczyna szybciej kojarzyć informacje, nie tylko te, które czyta
Zwróć uwagę!

Aby to ćwiczenie miało sens i było efektywne dziecko musi posiadać przyzwoitą umiejętność czytania. Jeśli dziecko słabo radzi sobie z czytaniem (przekręca słowa, zamienia końcówki, czyta metodą sylabową rozciągając słowo bez jego całościowej syntezy) warto najpierw ustabilizować technikę czytania. Jak to zrobić – dowiesz się z pakietu przeznaczonego dla dzieci z dysleksją lub trudnościami w czytaniu: „Jak w 5 krokach nauczyć czytać dziecko z dysleksją”.

Ćwiczenie 4. Zapamiętywanie tekstu dzięki wizualizacji

Wybierając tekst do tego ćwiczenia pamiętaj, aby był on dostosowany do możliwości dziecka. Powinien być interesujący i dający się zwizualizować, czyli nasycony tekstem, który ławo możemy sobie wyobrazić.

Ćwiczenie to:
 • Wprowadza technikę wizualizacji, która przeprowadza dziecko na głębszy, niewerbalny poziom rozumienia
 • Sprawia, że dzieci doskonale zapamiętują to, co czytają
 • Trenuje głęboką analizę tekstu
Zwróć uwagę!

Tę technikę z powodzeniem można stosować na tekstach do szkoły ale podstawowy trening należy przeprowadzić na fajnych, ciekawych dla dziecka tekstach, które pogłębiają wiedzę o świecie w sposób przyjazny i nie są nasycone trudnym słownictwem. W przypadku młodszych dzieci ważne jest również to, aby tekst był pisany dużą czcionką.

Ćwiczenie 5. Poszerzamy słownictwo

W procesie uczenia się wiele nowo poznanych słów pozostaje w słowniku biernym dziecka. To znaczy, że młody człowiek rozumie sens słowa, ale nie potrafi w odpowiedni sposób użyć go ani w mowie ani w piśmie.
Taka sytuacja wpływa negatywnie na poziom wypowiedzi ustnych oraz na sposób formułowania zdań podczas samodzielnego pisania tekstów , jak również na opowiadanie o ty, co się przeczytało.

Ćwiczenie to:
 • Poprawia zdolności werbalne dziecka
 • Wzbogaca słownik bierny i aktywny
 • Wpływa na łatwość wypowiadania się i poprawia komunikację
Zwróć uwagę!

Rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że sfera werbalna u dzieci w wieku szkolnym odbywa się w sposób zakłócony. Rezultatem tego (jednym z kilku) jest niewystarczający zasób słownictwa aby poradzić sobie z tekstami szkolnymi. Jest to też częsta „przypadłość” dzieci z dysleksją.
Zasób słownictwa można powiększać w sposób systematyczny, przyjazny i przyjemny dla dziecka. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest system powtórek i wzajemna, przyjazna interakcja.

Ciekawe, że…

to ćwiczenie wykonujemy z uczennicą siedząc przy stole, ale wy możecie wykonywać je w różnych okolicznościach – nie koniecznie siedząc przy biurku. Wiele dzieci świetnie zapamiętuje fakty, słowa, słówka obce lub wiersze gdy może chodzić czy turlać się po dywanie. Zapraszam na demonstrację.

Instructor

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
89,00 zł 39,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *