Blog

Poczucie kompetencji u dziecka – 3 proste sposoby na jej kształtowanie

Dziewczynka w stroju superbohatera spogląda na miasto.

Pracując wiele lat z dziećmi, które mają problemy w nauce odkryłam, że jedne z nich,  mimo bardzo nasilonych problemów (np. dyslektycznych) potrafią, mając odpowiednie narzędzia dość szybko dany problem przezwyciężyć. Inne, choć problem u nich wydawał się łatwy do „rozbrojenia” sukces osiągały połowicznie. Gdzie był klucz? Domyślasz się, że tym kluczem dzięki któremu dzieci osiągają sukcesy jest motywacja? Motywacja to proces bardzo, bardzo złożony i opiera się na kilku filarach.  Te filary postanowiłam Wam przekazywać po kawałeczku. Będzie to i łatwiejsze do ew. wprowadzenia w życie, i do kontrolowania. Jednym z tych filarów jest poczucie kompetencji.

Rosną mi skrzydła, mamo 🙂

Czym jest poczucie kompetencji? Jest to przekonanie o sobie, że potrafię dobrze robić coś, co jest ważne. Dziecko w wieku szkolnym ma bardzo dużą potrzebę bycia kompetentnym. W kształtowaniu tego przekonania największą rolę pełni szkoła, to głównie tam takie poczucie (lub jego brak) w dziecku się kształtuje. Zajęcia szkolne dają szansę wykazania się i doświadczenia powodzenia w danej dziedzinie. To czas, gdy ujawniają się zdolności dziecka. Praca nauczyciela polega, między innymi na tym, a by stworzyć takie warunki by uczeń mógł doświadczyć poczucia sukcesu.

To poczucie oraz uznanie ze strony ważnych dla niego osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników, to wielka siła, która zostaje w nas na zawsze. Jest ona motorem wszystkich poważniejszych działań, które prowadzą do większych i mniejszych sukcesów. Te z kolei przyczyniają się do poczucia satysfakcji, bez której osiągnięcie szczęścia nie jest możliwe. To w dużym skrócie odkryli psychologowie zajmujący się psychologią pozytywną w ciągu ostatnich 30 lat badań.

Jak to się odbywa?

Tak naprawdę dokonuje się to poprzez umiejętne zindywidualizowanie procesu nauczania, dotyczy to w szczególności dzieciaczków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Docenianie wysiłków dziecka, jego zaangażowania, chwalenie za najmniejsze osiągnięcia daje szansę na rozwinięcie poczucia kompetencji u ucznia.

Pamiętaj, że niekiedy ani Twój wysiłek w budowanie poczucia kompetencji ani wysiłek nauczyciela nie wystarczą. Jeśli dziecko nie osiągnęło odpowiedniego poziomu gotowości szkolnej w zakresie psychomotorycznym, emocjonalnym, motywacyjnym oraz związanym z zakresem słownictwa to warto najpierw zaoferować mu taki poziom wyzwań, któremu ono jest w stanie sprostać.

Ale jeśli te obszary są na wystarczającym poziomie to umiejętne rozwijanie poczucia kompetencji sprawi, że Twojemu dziecku urosną skrzydła!

Nauczyciele niech robią swoje, ale Ty jako rodzic również ten proces możesz kształtować w czasie „poza szkolnym”. Zerknij na ten materiał video – znajdziesz tu trzy bardzo łatwe sposoby, aby poczucie kompetencji u Twojego dziecka w jakiejś dziedzinie wzmacniać.

Życzę Wam owocnych, wspólnych działań!